FINANCIERING

Investeer bij financiële lening

  • Financier de reële economie
  • Aantrekkelijke risico-rendementsverhouding
  • Lage correlatie met financiële markten

Investeren

Loan Financial is een kredietinstelling en aanbieder van beleggingsdiensten opgericht in oktober 2006 met een Europese bankvergunning. Onze missie is om Europese huishoudens transparante en concurrerende consumentenleningen te verstrekken, rechtstreeks gefinancierd door professionele investeerders *. Ons 100% digitale platform is voorzien van de allernieuwste technologieën waardoor we leners concurrerende rentetarieven en investeerders een aantrekkelijk rendement kunnen bieden.

                Opgericht in 2006

3,0 miljard euro aan leningen toegekend sinds de lancering (vanaf augustus 2020)

Geselecteerd uit de Next40-bedrijven

Aanwezig in 5 Europese landen, meer dan 350 medewerkers

Strikt risicobeheer

Loan Financial heeft eigen scoremodellen om leners met een optimaal risicoprofiel te selecteren. We financieren gemiddeld 2 credits op 100 aanvragen.

Een ‘risk pricing’-methode maakt het mogelijk om de risicokosten van elke lening in te schatten en zo het toe te passen rentetarief te bepalen, waardoor het beoogde rendement kan worden behaald

Ons risicoteam zorgt ervoor dat de risico-indicatoren op het verwachte niveau zijn, waardoor we de beoogde prestatie kunnen leveren.

Waarom investeren bij Loan Financial?

De fondsen FCT Financial France en FCT Financial Italy investeren in afschrijfbare huishoudleningen met vaste tarieven en constante maandelijkse betalingen. De initiële looptijden van de leningen liggen tussen 6 en 84 maanden, die via het platform worden verstrekt. Ons beleggingsaanbod is gericht op het bieden van een stabiel en concurrerend rendement met een lage volatiliteit.

Het fonds FCT Financial Italy is voorbehouden aan rechtspersonen.

Investeer om uw geld te laten groeien
Als u wilt voorkomen dat u geld verliest en zelfs in staat bent om uw geld te laten groeien, moet u overgaan tot meer winstgevende investeringen.

Natuurlijk hebben sommige van deze financiële investeringen een verschillende mate van risico.

Daarom hebben we financiële strategieën opgesteld om u te helpen de risico’s te beperken en uw geld veilig te laten groeien.

Bij LOAN FINANCIAL willen we u helpen betere financiële keuzes te maken om uw projecten te realiseren, te voorkomen dat u onnodig geld verliest en zelfs uw geld te laten groeien dankzij hoogrenderende investeringen tegen een rente van 15% van het geïnvesteerde of geïnvesteerde bedrag, die u op het einde van elke maand verdient.

Hoogrenderende financiële investeringen
Waarom sparen en investeren
Je hebt waarschijnlijk grote projecten die je wilt realiseren.

Of het nu gaat om het kopen van een huis aan het strand, de auto van je dromen of een backpacking trip rond de wereld, al deze projecten vragen om geld.

Niet zomaar een paar honderd euro, maar een paar duizend euro.

U kunt daadwerkelijk krediet gebruiken om u te helpen bij de financiering van dergelijke projecten. Lenen kost echter geld.

Besparing om uw projecten te realiseren.

Het is daarom interessanter om besparingen op te bouwen (geld om in te investeren) om uw projecten te financieren dan om een beroep te doen op krediet. Op deze manier verlies je niet onnodig geld.

Toch moet u weten dat bij een grote aankoop, zoals een huis, het interessanter is om een vastgoedlening te gebruiken dan om al uw spaargeld in te zetten.

En deze investering, zelfs als u rente moet betalen. Een eigen bijdrage (gespaard bedrag) is nog steeds (bijna) noodzakelijk om toegang te hebben tot krediet.

Naast het feit dat het een besparing is om uw projecten te concretiseren, is het essentieel om uw geld goed te investeren als u in de loop der jaren geen geld wilt verliezen.

De meeste Europeanen investeren hun geld in onze instelling LOAN FINANCIAL. Investeren om uw geld te laten groeien is een betere oplossing om te voorkomen dat u geld verliest en zelfs om uw geld te laten groeien, moet u zich wenden tot meer winstgevende investeringen en intekenen op onze instelling LOAN FINANCIAL.

Daarom hebben wij financiële beleggingsoplossingen voor u voorbereid om de risico’s te beperken en uw geld veilig te laten groeien.

Bij LOAN FINANCIAL willen we u helpen betere financiële keuzes te maken om uw projecten te realiseren, te voorkomen dat u onnodig geld verliest en zelfs uw geld te laten groeien dankzij hoogrenderende investeringen.

Hoe kunt u regelmatig de rente die u bij onze LOAN FINANCIAL-instelling hebt verdiend, sparen?

Zoals we al eerder hebben gezien, is het opbouwen van besparingen een onmisbare voorbereidende stap voor de realisatie van uw projecten.

U hoeft alleen maar regelmatig te sparen. Maar sparen is niet voor iedereen even gemakkelijk.

Als dit het geval is voor u, maak je geen zorgen, we zijn hier om u te helpen, omdat we weten hoe moeilijk het voor de meesten van u is om te besparen aan het einde van elke maand.

Er zijn enkele eenvoudige oplossingen om te helpen. Je hoeft ze alleen maar te kennen en toe te passen.

Als u uw pensioen wilt voorbereiden op deze mooie jaren van rust, adviseren wij u om contact met ons op te nemen via het contactformulier op ons platform: www.loan-financial.com, om te profiteren van ons advies over hoe u kunt besparen op alle gebieden: voeding, energie, transport, vrije tijd, winkelen, abonnementen…

Uw geld investeren met onze institutionele lening Financieel is de gemakkelijkste en veiligste manier om uw geld opzij te zetten.

Het stelt u ook in staat om te profiteren van een aanzienlijk rendement op het einde van elk jaar, afhankelijk van de rentevoet en het gespaarde bedrag.

Hun belangrijkste voordeel is dat u uw spaargeld zonder risico’s aan de kant kunt zetten.

Uw spaarrekeningen bij onze instelling Loan Financial, geven u ook toegang tot uw geld op elk moment in geval van onvoorziene gebeurtenissen of als u het nodig heeft om uw projecten te financieren.

Pourquoi investir chez Loan Financial ?

Les fonds FCT Financial France et FCT Financial Italy investissent dans des crédits aux ménages amortissables à taux fixe et mensualités constantes. Les maturités initiales des crédits sont comprises entre 6 et 84 mois, octroyés via la plateforme . Notre gamme d’investissements vise à offrir un rendement stable et compétitif avec une volatilité faible.

Le fonds FCT Financial Italy est réservé aux personnes morales.

Investir pour faire fructifier votre argent
Si vous voulez éviter de perdre de l’argent et même être capable de faire fructifier votre argent, vous devez vous tourner vers des placements plus rentables.

Bien sûr, certains de ces placements financiers ont un taux de risque plus ou moins élevés.

C’est pourquoi, nous vous avons préparé des stratégies financiers afin de limiter les risques et faire fructifier votre argent en toute sécurité.

Sur LOAN FINANCIAL, nous souhaitons vous aider à faire de meilleurs choix financiers pour concrétiser vos projets, éviter de perdre de l’argent inutilement et même faire fructifier votre argent grâce à des investissement à haut rendement à un taux d’intérêt 15% du montant investi ou placer, que vous gagnez chaque fin du mois.

Les placements financiers à haut rendement
Pourquoi épargner et investir
Vous avez probablement de grands projets que vous souhaitez réaliser.

Que ce soit l’achat d’une maison en bord de plage, la voiture de vos rêves ou bien un tour du monde en sac à dos, tous ces projets nécessitent de l’argent.

Pas seulement quelques centaines d’euros mais quelques milliers d’euros.

Vous pouvez effectivement avoir recours au crédit pour vous aider à financer de tels projets. Cependant, emprunter coûte de l’argent.

Epargner pour concrétiser ses projets.

Il est donc plus intéressant de se constituer une épargne ( Placement d’argent où investir) pour financer ses projets plutôt que de recourir au crédit. Ainsi, vous ne perdrez pas de l’argent inutilement.

Malgré tout, sachez que dans le cas d’un achat important, tel qu’une maison, il est plus intéressant de recourir au prêt immobilier que d’y mettre toutes ses économies.

Et ce placement même si vous avez des intérêts à payer. Un apport personnel (montant épargné) est tout de même (presque) indispensable pour avoir accès au crédit.

Au delà du fait de se constituer une épargne pour concrétiser ses projets, bien placer son argent est primordial si vous ne voulez pas perdre de l’argent au fil des années.

La plupart des européens place son argent dans notre institution LOAN FINANCIAL. Investir pour faire fructifier votre argent est une meilleure solution pour éviter de perdre de l’argent et même être capable de faire fructifier votre argent, vous devez vous tourner vers des placements plus rentables et souscrire auprès de notre institution LOAN FINANCIAL.

C’est pourquoi, nous vous avons préparé des solutions des placements financiers afin de limiter les risques et faire fructifier votre argent en toute sécurité.

Sur LOAN FINANCIAL, nous souhaitons vous aider à faire de meilleurs choix financiers pour concrétiser vos projets, éviter de perdre de l’argent inutilement et même faire fructifier votre argent grâce à des investissement à haut rendement.

Comment économiser régulièrement vos intérêt gagnés auprès de notre institution LOAN FINANCIAL ?

Nous l’avons vu précédemment, se constituer une épargne est une étape préalable indispensable à la réalisation de vos projets.

Pour cela, il vous suffit simplement d’économiser régulièrement. Or, économiser n’est pas chose facile pour tout le monde.

Si c’est votre cas, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider car nous savons combien épargner chaque fin de mois est difficile pour la plupart d’entre vous.

Il y a des solutions simples pour y remédier. Vous devez tout simplement les connaître et les appliquer.

Si vous souhaitez bien préparer votre retraite pour profiter de ces belles années de repos, nous vous conseillons de nous contacter via le formulaire de contact de notre plate forme: www.loan-financial.com, afin de bénéficier de nos conseils pour économiser dans tous les domaines : alimentation, énergie, transport, loisirs, shopping, abonnements…

Investir votre argent auprès de notre institution loan Financial est le moyen le plus simple et sécurisé de mettre son argent de côté.

Il vous permet aussi de bénéficier d’une rémunération non négligeable chaque fin d’année en fonction du taux d’intérêt et du montant épargné.

Leur principal atout est que vous pouvez mettre vos économies de côté sans risque.

Vos comptes d’épargne auprès de notre institution loan Financial, vous permettent aussi d’avoir accès à votre argent à tout moment en cas d’imprévu ou si vous en avez besoin pour financer vos projets.

 

Sachez cependant que le taux de risque des investissements financiers est plus élevé que celui du simple dépôt d’argent sur un compte de placement ou d’épargne.
Bien sûr, pour investir il faut d’abord s’être constitué une épargne au préalable afin d’avoir de quoi investir.

Diversificatie-investering

Loan Fianancial geeft u toegang tot een nieuwe activaklasse waarmee u uw portefeuille kunt diversifiëren

Een aantrekkelijk rendement

Streefrendement na aftrek van beheervergoedingen en wanbetalingen tussen + 2,5% en + 3,5% per jaar (historische prestatie)

Lage vluchtigheid

Financiële fondsen genereren lage volatiliteitsrendementen met een lage correlatie met financiële markten

Hoe te investeren?

1- Open een account in een paar klikken

Let op: u moet een professionele belegger * zijn om u te registreren

2- Stuur uw volledige bestand

Stuur uw accountopeningsbestand met ondersteunende documenten terug, per e-mail of per post

3- Stort het geld dat u wilt investeren

U kunt minimaal 1000 € op het platform investeren

4- Verdeel uw investering

Verdeel uw investering over onze fondsen

EEN ACCOUNT OPENEN
Doe met ons mee

Let op: u moet een professionele belegger * zijn om u te registreren

Investeren