Consumentenkrediet

Uw consumentenkrediet, sneller

Waarom een consumentenkrediet afsluiten bij Loan Financial?

100% online kredietaanvraag

Teken uw contract online en download vervolgens alle bewijsstukken die u mogelijk via uw mobiele telefoon of computer worden gevraagd.

          Reactie in minder dan 24 uur!

Voltooi de tunnel in 4 minuten en krijg onmiddellijk een eerste principeantwoord. Definitief antwoord binnen 24 uur nadat uw dossier is voltooid!

Bescherming van uw gegevens

Loan Financial is sinds 2011 een goedgekeurd platform dat voldoet aan de veiligheidsnormen en uw persoonlijke gegevens beschermt.

Consumentenkrediet, wat is het?

Consumentenkrediet is een lening die betrekking heeft op andere transacties dan die met betrekking tot onroerend goed. Het beantwoordt meer in het bijzonder aan een behoefte aan cashflow van een lener die de aankoop van consumptiegoederen wil financieren.

Het gaat dus niet noodzakelijkerwijs om een krediet, d.w.z. een krediet dat wordt veroorzaakt door de aankoop van een product en de presentatie van de factuur (zoals in het geval van autokrediet).
Een consumentenkrediet wordt verstrekt door een gespecialiseerde kredietinstelling of een bank voor zover de kredietnemer in staat is om het terug te betalen.

Alle kredietnemers moeten dus hun leencapaciteit kennen alvorens een consumentenkrediet aan te vragen en zich informeren over de debetrentevoeten die de markt voor consumentenkrediet biedt.

Wat zijn de verschillende soorten consumentenkrediet?

Naast het bovengenoemde geoormerkte krediet, dat de kredietnemer verplicht om het gebruik van zijn lening te rechtvaardigen, zijn er nog vele andere vormen van consumentenkrediet.

De meest voorkomende zijn persoonlijke leningen en doorlopend krediet, ook wel doorlopend krediet, reconstitueerbaar krediet of permanent krediet genoemd.

In beide gevallen staat het de lener vrij om het bedrag van zijn of haar lening naar eigen goeddunken te gebruiken, afhankelijk van zijn of haar project (vernieuwing van meubilair of huishoudelijke apparaten, aanschaf van een nieuwe auto, financiering van verbouwings- of renovatiewerkzaamheden, etc.).

Opmerking: het significante verschil tussen doorlopend krediet en persoonlijk krediet
Revolving credit verschilt van persoonlijk krediet door zijn flexibiliteit, maar ook door het feit dat het niet of slechts in geringe mate afschrijfbaar is. Concreet heeft de lener een bepaalde hoeveelheid geld tot zijn beschikking, dat hij geheel of gedeeltelijk kan gebruiken. Het beschikbare krediet wordt dan aangevuld naarmate de aflossingen plaatsvinden. De rente is alleen verschuldigd over het daadwerkelijk geleende bedrag: dit krediet kan een prikkel zijn tot overconsumptie en bij Loan Financial adviseren wij te kiezen voor een snel minikrediet.
Ongeacht het soort consumentenkrediet zijn kredietverlenende organisaties (banken of kredietinstellingen) verplicht om elke potentiële kredietnemer te informeren alvorens een kredietovereenkomst op te stellen.

Verplichte informatie die door de kredietgever moet worden verstrekt

De lener moet alle informatie hebben die hij nodig heeft om te weten of het krediet geschikt is voor zijn financiële situatie en zijn behoeften. Daarom moet in de voorgestelde contractaanbiedingen met name worden vermeld :

– Het totale verschuldigde bedrag.
– De rentevoet.
– Maandelijkse betalingen.
– De voorwaarden van de beschikbaarheid van het geleende bedrag.
– De kosten van een eventuele kredietverzekering.
– De duur van het contract.
– De geldigheidsduur van het aanbod.
– De minimale bedenktijd.
– De wachttijd (14 kalenderdagen).

Consumentenkrediet: hoeveel kunt u lenen en voor hoe lang?

Het bedrag aan consumentenkrediet dat door Loan Financial wordt aangeboden ligt vast tussen 1000 en 50.000 euro.
De aflossingstermijn is afhankelijk van de capaciteit van de kredietnemer, maar ook van het bedrag van de lening zelf. Bij Loan Financial kunt u tussen de 6 en 84 maanden lenen.

Consumentenkrediet bij Loan Financial , een snel en 100% online kredietaanbod

Als u op zoek bent naar een consumentenkrediet voor de financiering van de aankoop van een auto, televisie of andere consumptiegoederen, dan is Loan Financial er om u een ander soort consumentenkrediet aan te bieden.

Om een consumentenkrediet af te sluiten, moet u niet wennen aan het bezoeken van een kantoor of het raadplegen van de grote bankinstellingen, denk aan het alternatief van de Financial.

Loan Financial is een platform voor consumentenkrediet dat u een andere ervaring biedt op het gebied van consumentenkrediet, waarbij alles in het werk wordt gesteld om u een eenvoudiger, sneller, concurrerend geprijsd en vooral 100% online consumentenkrediet aan te bieden!

Wie is Loan Financial, deze nieuwe speler in het consumentenkrediet?

Loan Financial maakt deel uit van de familie van de Franse “FinTech”, de starters die een revolutie teweegbrengen in de financiële wereld dankzij nieuwe technologieën. Het kredietplatform heeft een banklicentie die door de ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) en de AMF (Autorité des Marchés Financiers) wordt uitgegeven sinds 2011, de datum waarop de Finanz-groep kredieten in Frankrijk toekent. Deze vergunning maakt het mogelijk om in andere Europese landen te opereren.

In Frankrijk is het platform een nieuwe vlaggenschip van het consumentenkrediet: in december 2018 werd meer dan 900 miljoen euro aan consumentenkredieten gefinancierd!

Is Loan Financial een echte consumentenkredietbank?

Loan Financial is een consumentenkredietinstelling, maar opereert niet als bank; het platform positioneert zich als intermediair tussen professionele kredietnemers en beleggers. Met andere woorden, de door Loan Financial verstrekte consumentenkredieten worden gefinancierd door diverse en uiteenlopende investeerders (bedrijven, instellingen, verenigingen of particulieren).
Op deze manier komt uw consumentenkrediet uit een deugdzaam model waarbij uw geld afkomstig is van een investering van onze gemeenschap!

Wat zijn de voordelen van consumentenkrediet bij Loan Financial?

Loan Financial wil de consumentenkredietcodes voor kredietnemers door elkaar schudden door nieuwe technologieën in het middelpunt van haar activiteiten te plaatsen. Zo biedt Loan Financial een lening aan die in meerdere delen wordt afgebouwd:

Eenvoud: uw aanvraag voor een consumentenkrediet kan online worden gedaan in slechts 4 minuten! Bovendien vragen we geen originele bewijsstukken, facturen of offertes voor werk, autoaankopen of andere apparatuur.
Online: al uw aanvragen worden online gedaan, door het ondertekenen en downloaden van uw persoonlijke documenten kunt u gemakkelijk op afstand solliciteren.
Snelheid: Loan Financial beantwoordt u zodra uw financieringsaanvraag in minder dan 24 uur is afgerond!
Beveiliging: Loan Financial is uitgerust met een robuust systeem om uw persoonlijke gegevens te beschermen, uw financieringsaanvraag kan online in alle veiligheid worden gedaan.
Gemoedsrust: om u te laten profiteren van de beste financieringsvoorwaarden past Loan Financial het bedrag van uw lening en de aflossingstermijn ervan zo nauwkeurig mogelijk aan, rekening houdend met uw persoonlijke situatie.

Aarzel niet om uw eerste consumptief krediet simulatie te maken bij Loan Financial, het nieuwe generatie consumentenkrediet platform. In een paar klikken kunt u eindelijk het project dat u na aan het hart ligt objectiveren!

Drie belangrijke punten om te onthouden over consumentenkrediet

– Elk type consumentenkrediet voldoet aan specifieke behoeften.
– Het bedrag van ons consumentenkrediet ligt tussen de 1.000 en 50.000 euro.
– Het is essentieel, stroomopwaarts, om de leencapaciteit nauwkeurig in te schatten.